ადმინისტრაცია Home »

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი

შორენა ხუბუნაია
Sh.khubunaia@sba.edu.ge

პროფესიული განათლების დეპარტამენტის უფროსი

შორენა ხუბუნაია
Sh.khubunaia@sba.edu.ge

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი

მანანა მახარაშვილი
M.makharashvili@sba.edu.ge

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სკოლის დირექტორი

ლაშა იაშვილი
l.iashvili@live.com

ენების სკოლის დირექტორი

მიხეილ ჩილინგაროვი
Misha_chili@mail.ru

საფინანსო სამსახურის უფროსი

სოფიო ინაშვილი
s.inashvili@sba.edu.ge

სამედიცინო სამსახურის უფროსი

ნათია ერაძე
natiaxojava@mail.ru

ბიბლიოთეკის გამგე

მარიამ მელაშვილი
Library@sba.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

ლია კომახიძე
Pr@sba.edu.ge

საქმის წარმოების სპეციალისტი

ჯუნელ გულმამედოვა
info@sba.edu.ge

მენეჯერი სასწავლო დარგში

თეა მაისურაძე
T.maisuradze@sba.edu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ადმინისტრატორი

გიორგი ბარნოვი
Barnovi95@mail.ru