ადმინისტრაცია Home »

დირექტორი

ია ერაძე
i.eradze@sba.edu.ge

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი

შორენა ხუბუნაია
Sh.khubunaia@sba.edu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი

თეა მაისურაძე
T.maisuradze@sba.edu.ge

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტი

ნია გუგუნავა
office@sba.edu.ge

ფინანსური მენეჯერი

სოფიო ინაშვილი
s.inashvili@sba.edu.ge

ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების  სამსახურის უფროსი

მიშა კორძახია
mishakordzakhia@yahoo.com

ექიმი

ნათია ერაძე
natiaxojava@mail.ru

დაცვის ინსპექტორი

ბესიკ მიგრიაული

b.migriauli68@gmail.com

დაცვის ინსპექტორი

ბადრი ჟიჟიაშვილი

badrizhizhiashvili@gmail.com

დაცვის ინსპექტორი

ნიკოლოზ ლელაშვილი

N.lelashvili2018@gmail.com

ბიბლიოთეკის გამგე

მარიამ მელაშვილი
Library@sba.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერის  სამსახურის სპეციალისტი

ლია კომახიძე
Pr@sba.edu.ge

საქმისწარმოების სპეციალისტი

ჯუნელ გულმამედოვა
info@sba.edu.ge

ბიზნესის ტექნოლოგიებისა და განათლების სკოლა

ტიტე ბოლქვაძე

tatobolkvadze@yahoo.com

ჯანდაცვის სკოლა

ნატა ჩხაიძე

nata.chkhaidze@gmail.com