ადმინისტრაცია Home »

 

დირექტორი 

ია ერაძე

i.eradze@sba.edu.ge

 

 

 

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი

ნათელა ჩაჩუა

quality@sba.edu.ge

 

 

 

 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი                         

თეა მაისურაძე
T.maisuradze@sba.edu.ge

 

 

 

 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

ნანა ნატროშვილი

n.natroshvili@sba.ge

 

 

 

 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

გიორგი გელეიშვილი

g.geleishvili@sba.edu.ge

 

 

                                                                                                           

                                                                  

 სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტი

ლიზი წიკლაური

l.tsiklauri@sba.ge

 

 

 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სპეციალისტი

ნანა კობიაშვილი

n.kobiashvili@sba.ge

 

 

 

 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და

კარიერის  სამსახურის სპეციალისტი

თეა გელაძე
Pr@sba.edu.ge

 

 

 

 

 

საქმისწარმოების სპეციალისტი

ჯუნელ გულმამედოვა
info@sba.edu.ge

 

 

 

ბიბლიოთეკის გამგე

მაია მელაშვილი
Library@sba.edu.ge

 

 

 

 

 

ფინანსური მენეჯერი

მარინე გვრიტიშვილი
m.gvritishvili@sba.ge

 

 

 

 

 

ფინანსური მენეჯერის ასისტენტი

ბელა ბიბილეიშვილი

b.bibilashvili@sba.ge

 

 

 

 

 

ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების სკოლა

ტიტე ბოლქვაძე

tite@sba.ge

 

 

 

 

 

ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი

გიორგი ბარნოვი

g.barnovi@sba.ge

 

 

ჯანდაცვის სკოლა

ნატა ჩხაიძე

nata@sba.ge

 

 

 

 

 

ექიმი

ნათია ერაძე
natiaeradze@sba.ge

 

 

 

 

 

მედდა

ლიანა ბიბილაშვილი
liana2@sba.ge

 

 

 

 

დაცვის ინსპექტორი

ნიკოლოზ ლელაშვილი

n.lelashvili@sba.ge

 

 

 

 

დაცვის ინსპექტორი

კობა ბაჯიაშვილი

k.bajiashvili@sba.ge

 

 

 

 

 

დაცვის ინსპექტორი

მამუკა კაპანაძე