აკადემიამ კიდევ ერთი პროფესიული მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლება მოიპოვა

აკადემიამ კიდევ ერთი პროფესიული მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლება მოიპოვა

📣საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA არ წყვეტს განვითარებაზე ზრუნვას!
👉აკადემიამ წარმატებით მოიპოვა კიდევ ერთი პროფესიული მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლება.
✅ ,,გერიატრიული ასისტენტი”
👉პროგრამა განკუთვნილი იქნება მათთვის, ვისაც ექნება სურვილი შეიძინონ გერიატრიული ასაკის პირის მოვლის საჭიროებებზე მორგებული ცოდნა და უნარჩვევები.
👉პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, კურსდამთავრებული მიიღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატს და სერტიფიკატის დანართს.

კომენტარები

კომენტარი