აკადემიის პერსონალმა საქართველოს უსინათლოთა კავშირის სოციალურად დაუცველ წევრებს აკადემიის სახელით საახალწლო ნობათი გადასცა

აკადემიის პერსონალმა საქართველოს უსინათლოთა კავშირის სოციალურად დაუცველ წევრებს აკადემიის სახელით საახალწლო ნობათი გადასცა

🔰საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA სრულიად აცნობიერებს თავის სოციალურ პასუხისმგებლობას ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე.
👉 დაარსების დღიდან სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, აკადემია არაერთ საქველმოქმედო ღონისძიებას ატარებს.
👉მიმდინარე წლის 28 დეკემბერს, ტრადიციულად, აკადემიის ადმინისტრაციულმა პერსონალმა საქართველოს უსინათლოთა კავშირის სოციალურად დაუცველ წევრებს აკადემიის სახელით მათთვის შეძენილი ნობათი გადასცა.