დოკუმენტაციის მიღების პროცესი აკადემიაში იწარმოებს 2022 წლის 4 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით.

დოკუმენტაციის მიღების პროცესი აკადემიაში იწარმოებს 2022 წლის 4 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით.

📣საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხ აპლიკანტთა საყურადღებოდ:
👉დოკუმენტაციის მიღების პროცესი აკადემიაში იწარმოებს
2022 წლის 4 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით.
📍გთხოვთ წარმოადგონოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია
შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18-22
👇აპლიკანტების მიერ ჩასარიცხად წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
✅განცხადება პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ (წერილობით გამოხატული ნება ივსება ადგილზე);
✅პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში მეურვის/კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და ამ პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი);
✅განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის საგანმანათლელო დოკუმენტის შემთხვევაში – დადგენილი წესით ლეგალიზებული და დადასტურებული ასლი) ან ცნობა სკოლიდან შესაბამისი სწავლების საფეხურის დაძლევის შესახებ;
↪️დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
↪️032 240 34 40; 032 240 33 40; 599 97 57 72; 568 30 15 90
↪️ვებ გვერდი: www.sba.edu.ge
📩info@sba.edu.ge