ევროპული ნიშნის სერტიფიკატი (EFQM) Home »

საქართველოს ბიზნესის აკადემია, ევროპის ხარისხის ფონდის მიერ აღიარებული  სასწავლებელია საქართველოში.

Logo_EFQM_C2E1star2015EFQM (European Foundation for Quality Managment) – ხარისხის მართვის ევროპული ფონდი, არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც 1987 წელს დაარსდა 14 წამყვანი ევროპული კომპანიის მიერ, როგორებიცაა  Bosh, BT Bull Ciba-Geigy, Dassault, Electrolix, Fiat, KLM, Nestle, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen.

EFQMხარისხის მართვის ევროპული ფონდის მოდელი, მოწოდებულია ორგანიზაციის მართვისა და მათ მიერ წარმოებული პროდუქტის/პროდუქციის ხარისხის სრულყოფისთვის.

EFQMხარისხის ნიშანის მოპოვება, ნიშნავს კომპანიის ავტორიტეტულ აღიარებას ევროპული სტანდარტების დონეზე, მისი მენეჯმენტისა და  საქმიანობის ხარისიხის ორიენტირებულობას მუდმივ განვითარებასა და სრულყოფაზე.

3