ელექტრონული ბუღალტერია

ელექტრონული ბუღალტერია

📣🎊კიდევ ერთი წარმატებული ნაბიჯი გვინდა გაგიზიაროთ საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ის.
👉აკადემიამ წარმატებით მოიპოვა პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლება
ელექტრონული ბუღალტერია
საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA არ წყვეტს განვითარებაზე ზრუნვას!

კომენტარები

კომენტარი