კვალიფიკაციის მინიჭება

კვალიფიკაციის მინიჭება

🔵მიმდინარე წლის 23 აპრილს, საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ში საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის სხდომა ჩატარდა
🔰ოფისის მენეჯერის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტისთვის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების მიზნით.

კომენტარები

კომენტარი