ლექცია თემაზე: „ელექტრონული გადახდების სისტემა”

ლექცია თემაზე: „ელექტრონული გადახდების სისტემა”

2017 წლის 21 დეკემბერს, სს “ხალიკბანკის” საბანკო ბარათების დეპარტამენტის უფროსმა, ქალბატონმა მაია ხელაძემ ჩაატარა ლექციას თემაზე: „ელექტრონული გადახდების სისტემა”.
შეხვედრა ინტერაქტიული ხასიათის იყო, ქალბატონმა მაიამ ისაუბრა თანამედროვე საგადახდო ინსტრუმენტების შესახებ და სტუდენტებს აუხსნა რა უპირატესობები აქვს ბარათით სარგებლობას.

კომენტარები

კომენტარი