მეორად მიღებაზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ.

მეორად მიღებაზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ.

საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ს მიერ დადგენილი შიდა შერჩევა, ტესტირება რაოდენობრივ წიგნიერებაში, პროგრამებზე:
ფინანსები, ლოგისტიკა, ლოგისტიკა (ინტეგრირებული), ინფორმაციის ტექნოლოგია, კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებული)
ჩატარდება მიმდინარე წლის 4 ნოემბერს, 11:00 საათსა და 14:00 საათზე, აუდიტორია №121.
(თქვენი საგამოცდო დროის დასადგენად იხელმძღვანელეთ მეილზე მიღებული ინფორმაციით)
გთხოვთ, გაითვალისწინეთ:
დაუშვებელია გამოცდაზე დაგვიანება;
რეგისტრაციის გასავლელად, აკადემიაში გამოცხადდით გამოცდამდე ერთი საათით ადრე;
თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში – დაბადების მოწმობა).
***
დამატებითი ინფორმაციისთვის:
დაგვირეკეთ: 032 240 34 40; 032 240 34 40 (105); 544 44 71 66
მოგვწერეთ: info@sba.edu.ge
ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18-22