მესამე და მეოთხე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  აპლიკანტთა შიდა შერჩევის განრიგი 2022 წელი

მესამე და მეოთხე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შიდა შერჩევის განრიგი 2022 წელი

აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

განისაზღვრა მესამე და მეოთხე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა შიდა საგამოცდო ვადები!

იხილეთ ბმული:

https://sba.edu.ge/wp-content/uploads/2022/08/შიდა-შერჩევის-თარიღები-2022.pdf

დეტალური ინფორმაცია აკადემიის მხრიდან მოგეწოდებათ ელ.ფოსტისა და სატელეფონო კომუნიკაციის მეშვეობით.