მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე!

მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე!

გახდი პრესტიჟული პროფესიული პროგრამის სტუდენტი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე!

შედეგად: მიიღებ ერთ-ერთ ყველაზე კონკურენტუნარიან, საუკეთესო განათლებას დასაქმების რეალური პერსპექტივით, 100–ზე მეტ პარტნიორ კომპანიაში.
გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი.

ნუ დაკარგავთ დროს, გააკეთეთ მართებული არჩევანი!

მხოლოდ SBA-ში!!!

მე-5 საფეხურის პროფესიული პროგრამის დასრულების შემდეგ, შესაძლებლობა გაქვთ სწავლა გააგრძელოთ პარტნიორ- რიგის ეკონომიკისა და კულტურის უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამაზე მეორე კურსიდან, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე.

flyer 2 gverdi