რიგის ეკონომიკისა და კულტურის უნივერსიტეტის წარომომადგენელთა ვიზიტი SBA-ში

რიგის ეკონომიკისა და კულტურის უნივერსიტეტის წარომომადგენელთა ვიზიტი SBA-ში

მიმდინარე წლის 10 ივნისს, საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ს ეწვივნენ პარტნიორი უნივერსიტეტის- რიგის ეკონომიკისა და კულტურის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები.
მხარეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს ინფორმაცია თავიანთი სასწავლებლების შესახებ, ისაუბრეს გაცვლითი პროგრამების ამოქმედებაზე. სტუმრებმა გააცნეს აკადემიის სტუდენტებს ლატვიის საგანმანათლებლო სისტემა და უნივერსიტეტის პროგრამები.
უნივერსიტეტის ვიცე რექტორმა, სტუდენტებს ჩაუტარა მინი ლექცია-პრეზენტაცია ლატვიის შესახებ, გააცნო ქვეყნის გეოგრაფიული და ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე განათლების თანამედროვე ტექნოლოგიები.

პარტნიორებს შორის საუბარი გაიმართა ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე.IMG_0528