საბაჟო საქმის ინგლისურენოვანი პროფესიული საგანამანთლებლო პროგრამა

საბაჟო საქმის ინგლისურენოვანი პროფესიული საგანამანთლებლო პროგრამა

საბაჟო საქმის ინგლისურენოვან პროფესიულ საგანამანთლებლო პროგრამა

რეგისტრაციის დაწყება:07.09.2021
რეგისტრაციის დასრულება:

11.03.2022

სწავლის დაწყების თარიღი:04.04.2022

კომენტარები

კომენტარი