საბაჟო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომა გაიმართა

საბაჟო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომა გაიმართა

მიმდინარე წლის 28 ივლისს საქართველოს ბიზნესის აკადემია – SBA-ში ჩატარდა საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომა  საბაჟო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების მიზნით.

საკვალიფიკაციო კომისიის შემადგენლობაში,   აკადემიის პერსონალთან ერთად შედიოდნენ  პარტნიორი დაწესებულების  @შემოსავლების სამსახურისა და @„გაკო ტერმინალის“ წარმომადგენლები.

აკადემია მადლობას მოახსენებს პარტნიორ ორგანიზაციებს საბაჟო საქმის პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტის განხორციელებისას გამოხატული მხარდაჭერისათვის.