საერთაშორისო კონფერენცია 2021

საერთაშორისო კონფერენცია 2021

✔️მიმდინარე წლის 14 აპრილს ცენტრალური უკრაინის ეროვნულმა ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა გამართა
➡️საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული სტუდენტური კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო აკადემიის ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტმა სალომე ყურაშვილმა
✅თემით: დუალური სწავლების როლი ბუღალტერიის პროფრესიის განვითარებაში.
↪️კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის საპატიო წევრის სტატუსით საქართველოდან მიწვეული იყო საქართველოს ბიზნესის აკადემია – SBA-ის დირექტორი
ია ერაძე.
👉აკადემია განაგრძობს საერთაშორისო პარტნიორებთან თანაშრომლობას‼
👉აღსანიშნავია, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ თანამშრომლობაში მასწავლებლებისა და სტუდენტების ჩართულობა, გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

კომენტარები

კომენტარი