სამუშაო შეხვედრა

სამუშაო შეხვედრა

📣2020 წლის 5 თებერვალს, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულების განმახორციელებელ პერსონალთან.
შეხვედრაზე განხილულ იქნა:
📍ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ განხორციელებული შიდა მონიტორინგის შედეგები;
📍 სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას წარმოშობილი საკითხები;
📍სხვა მიმდინარე საკითხები;

კომენტარები

კომენტარი