სამუშაო შეხვედრა

სამუშაო შეხვედრა

🔵საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა საინფორმაციაო ხასიათის შეხვედრა საექთნო საქმის პროფესიულ საგანმანათლებო პროგრამის განმახორციელებელ პერსონალთან.
↪შეხვედრაზე განმახორციელებელ პერსონალს მიეწოდა ინფორმაცია იმ ცვლილების შესახებ, რომელიც განხორცილედა აღნიშნულ პროგრამაში,
↪იდენტიფიცირდა პირველ სასაწავლო პერიოდში წარმოშობილი გამოწვევები,
↪გამოიკვეთა მზაობა მომდევნო სასწავლო პერიოდის განხორციელბასთან დაკავშირებით.

კომენტარები

კომენტარი