სენატის სხდომა 2020!

სენატის სხდომა 2020!

📣საქართველოს ბიზნესის აკადემია – SBA გაცნობებთ, რომ აკადემიის მართვის კოლეგიალური ორგანოს – სენატის სხდომა ჩანიშნულია
📆 მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს 17:00 საათზე‼️
👩‍💻სხდომა გაიმართება ონლაინ- Microsoft Teams-ის პლათფორმაზე.
➡️სხდომაზე განიხილება დღის წესრიგით განსაზღვრული შემდეგი საკითხები:
შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია- SBA-ის 2019-2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში
შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია- SBA-ის
2020- 2021 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტის განხილვა
სტრატეგიაში ცვლილებების შეტანა
საგანმანათლებლო პროგრამების სპექტრის განვითარების მიზნით წარმოდგენილი ინიცირებების განხილვა
🗣შეგახსენებთ, რომ სენატის სხდომები ღიაა და მასზე დასწრების უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, ხმის უფლების გარეშე
📍ლინკი : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad7a96b2a96d441f1b7b091eeb7f5d6a0%40thread.tacv2/conversations?groupId=be94efc1-ee8b-41dd-8c9e-2db5cfd0e462&tenantId=f36eb9b7-ddbb-4afb-ae21-5d154dfd0f86

კომენტარები

კომენტარი