სენატის სხდომა Home »

2017 წლის 16 ნოემბერს შედგა საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ს სენატის სხდომა. სენატის წევრებმა განიხილეს აკადემიისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები: ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება და ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები, ასევე წარადგინეს ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ანგარიში და განიხილეს მომავალი სტრატეგიული გეგმა.