სიახლეები

საერთაშორისო კონფერენცია

საერთაშორისო კონფერენცია

2019 წლის 23 აპრილს, გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია „აკადემიური და პროფესიული განათლების ძირითადი გამოწვევები საქართველოში: ახალი გამოწვევებისა და ბაზარზე არსებულ საჭიროებებზე რეაგირების საპასუხოდ სპეციალიზაციისა და აუდიტორის პროფესიული განვითარების გზები“. ღონისძიება გაიმართა ა(ა)იპ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის ორგანიზებით, ევროკავშირსა და მსოფლიო ბანკთან ერთად. კონფერენციაზე მოწვეული იყო ბუღალტრული აღრიცხვის […]

Read More

პროფესიული განათლების შესახებ შეხვედრა

პროფესიული განათლების შესახებ შეხვედრა

2019 წლის 22 აპრილს, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით, საჯარო-კერძო დიალოგის ფორმატის ფარგლებში, პროფესიული განათლების შესახებ შეხვედრა გაიმართა. აღნიშნულ შეხვედრას საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ის დირექტორი ქალბატონი ია ერაძე ესწრებოდა. ქალბატონი ია, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის დუალური პროფესიული განათლების საკოორდინაციო საბჭოს წევრი გახლავთ. ასევე შეხვედრას, პალატის საბჭოს წევრები, კერძო სექტორის, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისა […]

Read More

თანამშრომლობის მემორანდუმი

თანამშრომლობის მემორანდუმი

2019 წლის 15 აპრილს, საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-სა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. აღნიშნული მემორანდუმი ითვალისწინებს ერთობლივი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელებას. მხარეები ითანამშრომლებენ საერთო ინტერესების სფეროში შემავალი საკითხების კვლევასა და საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების პროცესში. მემორანდუმით გათვალისწინებული თანამშრომლობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას პროფესიული განათლება წარმოადგენს. შესაბამისად, მხარეები მზადყოფნას გამოთქვამენ, პროფესიული […]

Read More

სამუშაო შეხვედრა ფარმაციის მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის გამახორციელებელ პერსონალთან

სამუშაო შეხვედრა ფარმაციის მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის გამახორციელებელ პერსონალთან

მიმდინარე წლის 9 აპრილს, საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსის ორგანიზებით შედგა სამუშაო შეხვედრა ფარმაციის მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის გამახორციელებელ პერსონალთან. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება, მოდულების ადაპტირება, საგანმანათლებლო რესურსის განხილვა და სხვა. ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსმა, ქალბატონმა შორენა ხუბუნაიამ აღნიშნა, რომ მსგავსი სამუშაო რეჟიმი აკადემიაში დამკვიდრებული პრაქტიკაა […]

Read More

სამუშაო შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის

სამუშაო შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის

2019 წლის 4-5 აპრილს, გაეროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის. ▶შეხვედრაზე განხილულ იქნა, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების სწავლის შედეგების ინტეგრირება, პროგრამის განხორციელებაზე უფლების მოპოვება და ხარიხის უზრუნველყოფა, პროგრამის ეფექტური ადმინისტრირება, საზოგადოების ინფორმირება, ინტეგრირებული სწავლების […]

Read More

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამის მსმენელები-პრაქტიკული კომპონენტი

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამის მსმენელები-პრაქტიკული კომპონენტი

პრაქტიკული კომპონენტი-საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების შეფასება და მართვა, საკონტროლო ღონისძიებები საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების მიხედვით.

ვიზიტი ეროვნულ ბანკსა და სიმონ ჯანაშიას ეროვნულ მუზეუმში

ვიზიტი ეროვნულ ბანკსა და სიმონ ჯანაშიას ეროვნულ მუზეუმში

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ოლდენბურგის პროფესიული მომზადების უმაღლესი სკოლა BBS Wechloy-ის „ტურიზმისა“ და „ფინანსების“ პროგრამის სტუდენტები და მასწავლებლები, საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ის ტურიზმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებთან ერთად პრაქტიკული კომპონენტის ფარგლებში იმყოფებოდნენ საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და სიმონ ჯანაშიას ეროვნულ მუზეუმში.  

BBS Wechloy-ის სტუდენტებისა და მასწავლებლების ვიზიტი აკადემიაში

BBS Wechloy-ის სტუდენტებისა და მასწავლებლების ვიზიტი აკადემიაში

როგორც თქვენთვის ცნობილია, საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA-ის მოწვევით, გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სტუმრობენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ოლდენბურგის პროფესიული მომზადების უმაღლესი სკოლა BBS Wechloy-ის „ტურიზმისა“ და „ფინანსების“ პროგრამის სტუდენტები და მასწავლებლები, რომლებიც 2019 წლის 25 მარტს სამუშაო შეხვედრის ფორმატში ეწვივნენ საქართველოს ბიზნესის აკადემია -SBA-ის. ➡აკადემიის დირექტორმა ქალბატონმა ია ერაძემ უცხოელ სტუმრებს, […]

Read More