სტუდენტური თვითმმართველობა Home »

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი

ნაზი ჭყოიძე
Nazi.chkhoidze@gmail.com

სტუდენტური თვითმართველობის კულტურისა და ტურიზმის დელეგატი

გვანცა ჩიხრაძე
chixradze_gvanca@mail.ru

სტუდენტური თვითმართველობის სპორტის დელეგატი

ამირან ერაძე
amiran.eradze99@mail.ru

სტუდენტური თვითმართველობის ინტელექტუალური კომიტეტის დელეგატი

ჯუმბერ სამაკაშვილი
samakashvili.21@gmail.com

სტუდენტური თვითმართველობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დელეგატი

ნათია ნარინდოშვილი
narindoshvili18@gmail.com

სტუდენტური თვითმართველობის უფლებათადაცვის დელეგატი

მარიამ სესიაშვილი
mariamsesiashvili97@mail.ru