ტრენინგი თემაზე: ,,კომპეტენციებზე დაფუძნებული სწავლება და შეფასება”

ტრენინგი თემაზე: ,,კომპეტენციებზე დაფუძნებული სწავლება და შეფასება”

#ხარისხიანიგანათლებისთვის
📣2020 წლის 20 სექტემბერს
საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ის პროფესიულ მასწავლებლებს ” კომპეტენციებზე დაფუძნებულ სწავლებასა და შეფასებაში” ტრენინგი ჩაუტარდათ.
ტრენინგს უძღვებოდა ეკონომიკის დოქტორი ,აკადემიის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი
შორენა ხუბუნაია.
ტრენინგი დატვირთული იყო, როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული აქტივობებით, შემუშავდა შეფასების ინსტრუმენტები და შეირჩა სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები.
ტრენინგი მონაწილეთა მიერ შეფასდა საუკეთესოდ.
📚აღსაღნიშნავია, რომ აკადემიის პროფესიულ მასწავლებელთა საამაყო კორპუსს შემოუერთდა მოქმედი პრაქტიკოსი მასწავლებლები.

კომენტარები

კომენტარი