ტრენინგი ინტეგრირებული ზოგადი მოდულების მოთხოვნების საფუძველზე კოლეჯის კურიკულუმის შექმნა და განვითარება!

ტრენინგი ინტეგრირებული ზოგადი მოდულების მოთხოვნების საფუძველზე კოლეჯის კურიკულუმის შექმნა და განვითარება!

🔵საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ში დაგეგმილია ტრენინგი ინტეგრირებული მოდულის მასწავლებლებისთვისა და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის თემაზე:
👉 ინტეგრირებული ზოგადი მოდულების მოთხოვნების საფუძველზე კოლეჯის კურიკულუმის შექმნა და განვითარება!
♻️ტრენინგზე განხილული იქნება ისეთი საკითხები როგორებიცაა:
📍ზოგადი მიზნების კოლეჯის კურიკულუმის მიზნებთან ადაპტირება;
📍საკლასო აქტივობების და დავალებების ტიპების დასახული მიზნების შესაბამისად შერჩევა;
📍მიზნების შესაბამისად დამატებითი საგანმანათლებლო (მათ შორის ელექტრონული/ციფრული რესურსების მოპოვება) და მიზნობრივად გამოყენება;
📍განმავითარებელი შეფასების წარმოების სწავლება (სოლო ტაქსონომიის გამოყენებით).
✅შეხვედრას წარუძღვება სკოლამდელი და ზოგადი განათლების ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი – ნიკო სილაგაძე
↪️შეხვედრა გაიმართება ონლაინ Microsoft Teams-ის პლათფორმაზე, შეხვედრის ბმული მონაწილეებს გაეგზავნებათ ელ.ფოსტაზე.
⏳დრო: 13 ოქტომბერი, 18:00 სთ
➡დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:
📞995 032 240 34 40 (109)
📩email: office@sba.edu.ge

კომენტარები

კომენტარი