ფარმაციის პროფესიული პროგრამის სტუდენტები

ფარმაციის პროფესიული პროგრამის სტუდენტები

🔵საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ის ფარმაციის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები
✅პრაქტიკული კომპონენტი
✅მოდული “პირველადი გადაუდებელი დახმარება”.

კომენტარები

კომენტარი