შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა მორიგმა ჯგუფმა დაასრულა.

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა მორიგმა ჯგუფმა დაასრულა.

👉საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-იმ 23 კერძო და საჯარო პროფესიული კოლეჯების შრომის უსაფრთხოების 31 სპეციალისტი გადაამზადა.
➡️მიმდინარე წლის 11 ნოემბერს სერთიფიკატების გადაცემის ცერემონია გაიმართა.
🔊აკადემია მხარს უჭერს პროფესიული დაწესებულებების განვითარებას. ტრენინგში მონაწილე კოლეჯები შრომის უსაფრთხოების ორგანული კანონის შესაბამისად ზრუნავენ უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნაზე.

 

კომენტარები

კომენტარი