ჩინური ენის შემსწავლელი კურსები

ჩინური ენის შემსწავლელი კურსები

საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA აცნობიერებს უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარების განვითარების მნიშვნელოვნობას და ზრუნავს ხელი შეუწყოს სტუდენტების კონკურენტუნარიანობას. მიმდინარე წლის 30 იანვარს აკადემიას ეწვივნენ კონფუცის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რომლებიც გეგმავენ გახსნან ჩინური ენის შემსწავლელი კურსები აკადემიის სტუდენტებისთვის, აკადემია თავის მხრივ, გამოყოფს სივრცეს აღნიშნული კურსების განსახორციელებლად და მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს კომფორტული სასწავლო გარემოს შექმნას.

კომენტარები

კომენტარი