2022 წლის პროფესიული ტესტირების განრიგი ცნობილია.

2022 წლის პროფესიული ტესტირების განრიგი ცნობილია.

მე-5 დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ
 2022 წლის პროფესიული ტესტირების განრიგი ცნობილია.
ტესტირება ჩატარდება 6, 7 და 8 სექტემბერს.
შეამოწმეთ მოკლეტექსტური შეტყობინება დასახელებით EMIS.
SMS-ის მოსვლის შემდეგ შედიხართ vet.emis.ge საგამოცდო ბარათის სანახავად.
იხილეთ დეტალური ინსტრუქცია:
გამოცდის დროს თან უნდა იქონიოთ საგამოცდო ბარათი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
გისურვებთ წარმატებებს.