2023 წლის სადიპლომო პროგრამების აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

2023 წლის სადიპლომო პროგრამების აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

განისაზღვრა მესამე და მეოთხე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა შიდა საგამოცდო ვადები!
გამოცდა წარიმართება საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ში – ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18-22.
რეგისტრაციის გასავლელად, აკადემიაში გამოცხადდით გამოცდის დაწყებამდე 30 წუთით ადრე.
თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში – დაბადების მოწმობა).
გისურვებთ წარმატებას