ბრენდირება Home »

საქართველოს ბიზნესის აკადემია – SBA  ორგზის ბრენდირების 5–დან 5
ვარსკვლავის მფლობელია. Star-5

საუკეთესო ინფრასტრუქტურისთვის, მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრებისა და საინტერესო სასწავლო პროცესის დანერგვისათვის, პერსონალის კვალიფიკაციის მუდმივ ამაღლებაზე ზრუნვისთვის, საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართულობისთვის SBA–ს ბრენდირების მაქსიმალური ქულა – 5 ვარკვლავი მიენიჭა.

ბრენდირება საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის  მიერ ხორციელდება, რომლის მიზანიც, საქართველოში საუკეთესო საგანმანათლებლო დაწესებულების გამოვლენაა. ბრენდირებაში ჩართული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ერთიდან ხუთი ვარკვლავით ფასდება, მათი საქმიანობისა და აქტივობების გათვალისწინებით.

1