ბრენდირება Home »

საქართველოს ბიზნესის აკადემია – SBA  ბრენდირების 5–დან 5
ვარსკვლავის მფლობელია. Star-5

საუკეთესო ინფრასტრუქტურისთვის, მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრებისა და საინტერესო სასწავლო პროცესის დანერგვისათვის, პერსონალის კვალიფიკაციის მუდმივ ამაღლებაზე ზრუნვისთვის, საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართულობისთვის SBA–ს ბრენდირების მაქსიმალური ქულა – 5 ვარკვლავი მიენიჭა.

ბრენდირება 2016 წლის იანვარში,საქართველოს კერძო კოლეჯების მიერ განხორციელდა, რომლის მიზანიც, საქართველოში საუკეთესო საგანმანათლებლო დაწესებულების გამოვლენა იყო. ბრენდირებაში ჩართული საგანმანათლებლო დაწესებულებები ერთიდან ხუთი ვარკვლავით ფასდება, მათი საქმიანობისა და აქტივობების გათვალისწინებით.

1