საქართველოს ბიზნესის აკადემია, ევროპის ხარისხის ფონდის მიერ აღიარებული  სასწავლებელია საქართველოში.