მოკლევადიან პროგრამებზე მიღება დაიწყო!

მოკლევადიან პროგრამებზე მიღება დაიწყო!

📣საქართველოს ბიზნესის აკადემია SBA-ში სახელმწიფო მომზადება/გადამზადების მოკლევადიან პროგრამებზე ახალი ნაკადის მიღება დაიწყო!
📜გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი სერტიფიკატი და სერტიფიკატის დანართი.
👉პროგრამები სრულიად დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ.
👉დაინტერესების შემთხვევაში დარეგისტრირდით ბმულზე:
👇 იხილეთ ჩარიცხვის წინაპირობები მოკლევადიანი პროგრამების მიხედვით:
✅გერიატრიული ასისტენტი- სრული ზოგადი განათლება;
✅პარაფარმაციის კონსულტანტი – სრული ზოგადი განათლება;
✅ფარმაცევტული ზრუნვა (კონსულტირება) – უმაღლესი ან პროფესიული განათლება;
✅სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში (SPA) მუშაობა- სრული ზოგადი განათლება;
✅საბაჟო დეკლარირება- სრული ზოგადი განათლება;
✅სალაროს ოპერაციების განხორციელება- საბაზო განათლება;
✅კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა- საბაზო განათლება;
✅საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების ორგანიზება- სრული ზოგადი განათლება;
✅საწყობის ლოგისტიკა- სრული ზოგადი განათლება;
✅სააღმზრდელო პროცესის წარმართვა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში- სრული ზოგადი განათლება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესში მონაწილედ მუშაობის არანაკლებ ექვსი თვის სამუშაო გამოცდილება;
✅სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა – სრული ზოგადი განათლება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესში მონაწილედ მუშაობის არანაკლებ ექვსი თვის სამუშაო გამოცდილება.
👇გაიგეთ მეტი პროგრამების შესახებ:
‼დამატებითი ინფორმაციისთვის:
➡️დაგვირეკეთ: 032 240 34 40; 032 240 34 40 (105)
568 30 15 90; 597 72 78 10;
➡️მოგვწერეთ: info@sba.edu.ge
➡️ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18-22
➡️ვებ გვერდი: www.sba.edu.ge