შიდა შერჩევა

შიდა შერჩევა

საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ში მე-3 და მე-4 დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!
განისაზღვრა მესამე და მეოთხე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრირებულ აპლიკანტთა შიდა შერჩევის ვადები.
შერჩევის დრო და თარიღი გამოგზავნილია თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე, გთხოვთ გაეცნოთ გზავნილს
შიდა შერჩევა წარიმართება საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-ში
ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი 18-22
რეგისტრაციის გასავლელად, აკადემიაში გამოცხადდით გამოცდის დაწყებამდე ერთი საათით ადრე.
იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში – დაბადების მოწმობა).