საქართველოს ბიზნესის აკადემია, ევროპის ხარისხის ფონდის მიერ აღიარებული ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელია საქართველოში.